GO TO BRAND

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, poddziałanie:3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności marki HALIER Sp. z o.o. na arenie międzynarodowej poprzez udział w Branżowym Programie Promocji dla Branży Kosmetycznej.

PLANOWANE EFEKTY:

Realizacja działań promocyjnych wspartych projektem pozwoli na dalszy rozwój marki HALIER Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym. Zaplanowane w programie działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów, co w efekcie pozwoli na zwiększenie sprzedaży oraz otwarcie nowych kierunków dystrybucji.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wydatki ogółem: 452 600,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 271 560,00 PLN